TRUNG TÂM NGÔN NGỮ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

Liên hệ

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

Địa chỉ: Lầu 1 khu nhà D, Cơ sở 1, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.
Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0327117299
Email: nncntt@ut.edu.vn