TRUNG TÂM NGÔN NGỮ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

Giới thiệu

Trung tâm Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin và đào tạo nghiệp vụ là đơn vị trực thuộc trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin và đào tạo nghiệp vụ có chức năng tổ chức đào tạo Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin và đào tạo nghiệp vụ. Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cho sinh viên của trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh và người học có nhu cầu.

Các hoạt động của Trung tâm đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa, dịch vụ thuận lợi, phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng phong phú và đa dạng của nhiều đối tượng khác nhau.

Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo của Trung tâm có kinh nghiệm, trình độ và chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao.